02

فرش خشتي دزک

فرش خشتي دزک هنر فرش دستباف بررسی خواهد شد و نقوش قابهای فرش خشتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت،نقوش در قاليهاي خشتي داراي تنوع زيادي است و بسته به سليقة بافندگان نقوش خشتها تغيير ميکند، ولي به طور کلي موضوع متن اين خشتها بيشتر نقوش گياهي، درختي بوده و کمتر از پرندگان و چهارپايان استفاده شده است.بافت نقشه هاي خشتي …

خیام در کوه پره داس

خیام در کوه پره داس

خیام در کوه پره داس خیام خوانی در کنار چاه خفت و منظره دشت روبروی کوه پره داس تا راه قلندری نپویی نشود رخساره به خون دل نشویی نشود سودا چه پزی تا که چو دل سوختگان آزاد به ترک خود نگویی نشود                 جمع کردن زباله های درون چاه خفت kheft و …