814402419_4288

کرونو شرِدر (Chrono-Shredder) و زندگی در زمان حال

کرونو شرِدر (Chrono-Shredder) یک تقویم دیواری است، قطعه ای واقعی از دنیای هنر، یک هنر اینستالیشن زاییده تفکر طراح آلمانی سوزانا هرتریچ (Susanna Hertrich). نکته قابل توجه در این اثر خلاقانه، ترکیب تقویم و ساعت است. روز و ماه در داخل قابی بر روی دیوار نشان داده می شود در حالی که خبری از ساعت و دقیقه نیست؛ ولی اتفاقاً …

DSC00637

کوه پره داس دزک

کوه پره داس دزک       از کوه که بالا می روی انگار زمین زیر پایت ،به تو حسودی می کند انگار به خدا نزدیک می شوی عظمت کوه تو را چنان درخود حل می کند که از خود بیخود میشوی از کنار چشمه که رد میشوی جریان زندگی زیباتر می شود انگار اینجا سرزمینی دیگر است انگار تو …